montaż paneli słonecznych bydgoszcz

Kolektory słoneczne są trwałe oraz wytrzymałe

montaż paneli słonecznych bydgoszcz Fotowoltaika to bezpośrednia konwersja światła w elektryczność na poziomie atomowym.
Niektóre materiały wykazują właściwość zwaną efektem fotoelektrycznym, która powoduje, że absorbują one fotony światła i uwalniają elektrony.
Kiedy te wolne elektrony są wychwytyw.